Fotogramy

Rayogram, nebo fotogram, je technika zabývající se kladením předmětů na fotografický papír, nebo přímo do zvětšovacího přístroje, které se následně osvicují v řádu vteřin. Autoři fotogramů tedy tvoří jistý druh fotografií bez použití fotoaparátu. Mezi zakladatele této techniky patří Man Ray.Fotogramy jsou zajisté výjimečné nejen svým provedením, ale také výsledným vzhledem. Černé pozadí je vždy […]

Rayogram, nebo fotogram, je technika zabývající se kladením předmětů na fotografický papír, nebo přímo do zvětšovacího přístroje, které se následně osvicují v řádu vteřin. Autoři fotogramů tedy tvoří jistý druh fotografií bez použití fotoaparátu. Mezi zakladatele této techniky patří Man Ray.Fotogramy jsou zajisté výjimečné nejen svým provedením, ale také výsledným vzhledem. Černé pozadí je vždy doplněno o bílé siluety předmětů. Tuto techniku lze provádět pouze v temné komoře. Foto papíry jsou vysoce světlo-citlivé, proto je možné osvítit předmět na papír pouze v několika vteřinách.

Man Ray se fotogramy intenzivně zabýval a vytvořil mnoho výtvarně zajímavých snímků. Všimněte si, že volil také předměty, kterými světlo mohlo prosvítat, což ve výsledku působí velice zajímavě.

Řada fotografů se v rámci studií analogové fotografie zaměřuje také na fotogramy. Jejich tvorba podporuje kreativní výtvarné myšlení a schopnost experimentovat. Je výborným učitelem rovněž pro pochopení fungování všeho, co nalezneme v temné komoře ke zvětšování snímků chemickou cestou.

705114156_orig

Fotogramm

manrayphotogram

Fotogramy, které vytvořil Man Ray.