Něžná cvičení / výstava platinotypie

Srdečně zveme na výstavu kolekce platinových tisků Michala Mecnera. Autor představuje ve své deváté samostatné výstavě ušlechtilou techniku v něžných (i méně něžných) polohách. Vernisáž 24.února 2017, 18:00 – 20:00, výstava trvá od 24.února do 18.března 2017. Něžná cvičení / výstava platinotypie Autor k výstavě: GENESIS Neměl jsem nikdy mistra a pokud někdo byl mým […]

Srdečně zveme na výstavu kolekce platinových tisků Michala Mecnera. Autor představuje ve své deváté samostatné výstavě ušlechtilou techniku v něžných (i méně něžných) polohách.

Vernisáž 24.února 2017, 18:00 – 20:00, výstava trvá od 24.února do 18.března 2017.

Něžná cvičení / výstava platinotypie

Autor k výstavě:

GENESIS

Neměl jsem nikdy mistra a pokud někdo byl mým mentorem, pak jím byl zcela určitě Otta Horský, u nějž jsem završil pomyslných sedm učednických let. Touha po obskurních a zapomenutých historických technikách mě přiměla k objevování rozličných procesů a jejich osvojení – právě s výraznou pomocí Otty, který byl skutečným pamětníkem všech myslitelných klasických technik. Postupně jsme vyzkoušeli snad vše, včetně sítotisku (Warhol – Monroe). Jediné, co zbývalo, byla platinotypie a ač chemikálie už jsem měl připravené, nikdy jsme se k tomu nedostali. Na sklonku Vánoc 2013 se Otta odebral na odpočinek a hned zjara následujícího roku jsem se rozhodl platinu zkusit sám. Slíbil jsem si, že to dokážu, že tu techniku zvládnu!

METHODOS

Platina coby vzácný kov, dražší než zlato, se logicky nikdy nestala masově využívanou technikou. V praxi to probíhá tak, že se natře nechlorovaný bavlněný papír (např. na akvarely) roztokem solí platiny, šťavelanu železitého, kontrastního činidla. Až emulze dobře zaschne, dá se na ni negativ a exponuje se UV zářením, neboť právě na UV část spektra je výsledný roztok solí platiny citlivý. Vyzkoušel jsem nejprve UV žárovky (např. na disco:), ale expoziční časy byly dlouhé, podávající výsledek jen chabé sytosti a se znatelnou nerovnoměrností. Probouzející se jarní slunce mi vnuklo myšlenku, proč nezkusit sluneční záření? Tak jsem začal exponovat na terase. Byla zhruba polovina března a dopracoval jsem se přibližně k 25-30 minutovým expozicím. V červnu už to bylo jen 5-6 minut. A za jasného, slunného dne časně v listopadu naopak ani 7 hodin nestačilo pro dobře krytý tisk.

Cesta, kterou jsem zvolil – tedy osvit slunečním UV zářením – je značně nepředvídatelná (nota bene v našem klimatu:), ale výsledným efektem je mj. fakt, že žádné dva tisky z jednoho negativu nejsou nikdy úplně stejné (čehož lze jinak slušně docílit např. s bromostříbrnými zvětšeninami). Určitou přidanou hodnotou – i když převážně pouze pocitovou – je tedy skutečnost, že ty tisky byly exponovány opravdovým slunečním svitem a jde v tomto smyslu o určitý purismus, který byl a zůstává pro mě při tvoření vždy určující.

APOTÉLESMA

Těžko říct, kolik hodin celkově jsem s kolekcí strávil. Nepodařených pokusů bylo hodně. Hodin na slunci taky, k tomu tisíce vyběhnutých a seběhnutých schodů ze sklepa na terasu a zase zpátky. Platinový tisk je nejstálejší fotografický proces, vydrží tisíc let. Nebo dokud se nerozpadne papír. Jakože i věčnost se propadá do nicoty. Nakonec se stejně úplně všechno obrátí v prach. Ale chvíli to tady bylo a komu nestačí chvíle, tomu by nestačila ani věčnost. Přijďte se podívat, než se tato kolekce obrátí v prach. Přijďte se podívat, než se obrátím v prach. Přijďte se podívat, než se obrátíte v prach…

Slib, který jsem si onehdy na jaře předsevzal, jsem splnil a čekají na Vás 3 pokoje: červený pokoj, růžový pokoj a bílý pokoj.

Poděkování autora: Ateliéru Lípová 6 za perfektní adjustaci děl a Radovanu Pavlištovi z Galerie Analogue
Portfolio autora: www.michalmecner.com
Výstava je prodejní a ceny děl od 4000 CZK. Sběratelé a kupci mých děl již vědí, přesto připomínám, že limitní počet 7 zvětšenin od jednoho díla platí i pro kolekci Něžná cvičení.

——————————————
EN

You are cordially invited to attend Exercises in Tenderness, an exhibit of platinum prints by Michal Mecner. In his ninth individual exhibition, the author presents a collection that exercises the noble technique in tender (and not so tender) ways.

Author’s note:

GENESIS

I never had a master and if there ever was somebody like a mentor to me, it was undoubtedly Otta Horský, under whose guidance I have completed the proverbial 7 years of apprenticeship. A thirst for knowledge and mastery drove me toward the exploration of obscure and forgotten, historical photographic techniques – the area of Otta’s expertise; why, he was a living encyclopaedia of almost all processes! Together we tried out almost every known technique, including screenprints (Warhol – Monroe). Platinotypes remained the only thing yet untried, even though I already had the necessary chemicals and supplies prepared. By the end of Christmas 2013 Otta was gone to rest and with the onset of spring the following year, I decided to try out platinum prints on my own. I promised myself to make it and make it well!

METHODOS

Due to platinum’s status as noble metal and its being more expensive than gold, platinotype technique never became a commonplace photographic process. To make a platinum print, you begin with a chlorine-free cotton-rag paper (e.g. watercolor), then make a solution of platinum salts, ferric oxalate, contrast agent. After coating the area to be exposed, let it dry and it’s ready for exposure by UV light, as the aforementioned solution is sensitive to ultra-violet light only. I tried UV bulbs (as those in use on disco nights:) but the exposure times were tediously long and giving feeble prints at best. It occurred to me, as the spring sun was beginning to send out some warmth apart from light, why not try sun rays? Thus I began making exposures on my terrace. In mid-March, the exposures took appr. 25-30 minutes, while later in June, 5-6 minutes were sufficient! And on a clear, sunny November day, even 7 hours of continuous exposure did not yield prints dense enough.

The method I chose – the use of sun rays for exposure – is quite capricious and unreliable. It does, however, bring about one significant effect: that no two prints are ever identical, rendering each print truly unique. On top of that, there is yet another added value – even though mostly emotional – that the prints were exposed by no mere bulb but by real sunshine and in this sense I have retained the puristic philosophy I always held from the very beginning and which remains the determining factor in my pursuit of creating works of art.

APOTÉLESMA

It’s hard to say how many hours I spent working on this collection. There were numerous and miserable failures. So many hours spent under the scorching sun at noon-time. Thousands of steps I ascended and descended on my way from the terrace to the basement and back. Platinotype process is the most stable photographic process known; a print will last a thousand years. Or till the paper disintegrates. But then even eternity dissolves into nothingness. In the end everything turneth to dust. It was here for a fleeting moment, though. To whom a passing moment is not enough, to him even an eternity would not do. Come and see the collection before it turneth to dust. Come and see the collection before I turn to dust. Come and see the collection before thou turnst to dust…

The promise I gave myself that spring I have kept and 3 rooms are waiting for you: the red room, the pink room and the white room.

The author expresses his heartfelt thanks to Lípová 6 for extraordinary framing services and to Radovan Pavlišta from Analogue Gallery.
Author’s portfolio: www.michalmecner.com

Works exhibited in this collection are for sale and the prices begin at 4000 CZK. As collectors and buyers of my works already know, I still feel obliged to remind the broader audience that the maximum limit 7 pieces per one work holds also for platinum prints here in Exercises in Tenderness.